O NÁS

Vážení zákazníci,

Dovolte mi představit společnost Tempoterm, s. r. o. , která již celých 25 let dokáže na českém stavebním trhu uspět a realizovat dodávky technických zařízení budov pro zákazníky z řad majitelů rodinných domů, vlastníků bytových domů, investorů ze soukromého sektoru, státních institucí a městských úřadů.

Společnost byla založena v roce 1991 jako firma zabývající se specializovanou řemeslnou činností - topenářstvím.
V průběhu následujících let postupně společnost reagovala na požadavky zákazníků a rozšiřovala služby, aby byla schopna vlastními silami realizovat zakázky v oboru technických zařízení budov kompletně.
 
Díky dlouholetým zkušenostem, technickému vybavení  a odbornosti našich pracovníků je společnost připravena realizovat jak zdravotechnické instalace (kanalizační systémy, rozvody vody) a systémy vytápění pro rodinné domy, tak montáže kotelen bez omezení výkonu, středotlaké plynovody, výměníkové stanice a vyregulování rozsáhlých topných systémů.

V posledních letech jsme také zareagovali na vzrůstající zájem o obnovitelné zdroje energie a umíme doporučit ten nejvhodnější systém pro vytápění Vašeho objektu.
Naše hlavní obory činnosti doplňujeme prostřednictvím odborných subdodavatelů také o elektroinstalace, systémy měření a regulace, vzduchotechniku, případně montáž komínových systémů. Zákazníkovi můžeme předem slíbit, že všichni naši subdodavatelé jsou dlouhými léty prověření spolupracovníci a na kvalitní provedení jejich subdodávky se můžeme spolehnout.
V průběhu předchozích let docházelo ze strany našich spokojených zákazníků k požadavku, abychom po zdárné realizaci kotelny zajistili také její bezporuchové fungování v dalších letech. Naše společnost tak na základě dlouhodobých smluv zajišťovala nebo stále zajišťuje provoz plynových kotelen pro objekty TSK hl. m. Prahy v Praze 1 a v Praze 8, provoz plynové kotelny pro objekt rezidence Velvyslance Království Saúdské Arábie v Praze 5, pravidelné roční kontroly k zajištění bezpečného a bezporuchového provozu kotelny v objektu Magistrátu hl. m. Prahy -Pražského domu v Bruselu nebo v bytových domech vlastníků v Praze 5, v Aquacentru Města Příbram nebo v objektu Veterinární správy v Příbrami.
  
Každé naše dílo je vždy předáno včetně všech potřebných dokladů ( atestů, protokolů o zkouškách, prohlášení o shodě, manuálů a revizí) a kdykoliv i po předání provedeného díla je společnost připravena, v rámci našeho zákaznického servisu, poskytnout jakékoliv informace o namontovaném systému.
Kvalita prováděných prací je zaručena letitou odbornou zkušeností pracovníků a ověřena více než dvacetiletou historií společnosti, během které nebyla ze strany zákazníků reklamována žádná závada funkčnosti namontovaného zařízení. Na vyžádání nám byla vždy po ukončení díla písemná reference o spokojenosti zákazníka poskytnuta.
Také  díky těmto skutečnostem může firma poskytovat zákazníkům záruku za jakost v délce nejméně 48 měsíců.

Společnost Tempoterm je členem Českého svazu pro technická zařízení, Cechu instalatérů a Pražského sdružení pro zemní plyn.
Všechny svoje povinnosti vůči zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, státnímu rozpočtu a organizacím sociálního a zdravotního zabezpečení si společnost plní v zákonných a smluvních lhůtách a svoje hospodářské výsledky v souladu se zákonem uveřejňuje v Obchodním rejstříku.

 

Rádi Vás uvítáme a budeme se Vám věnovat v naší provozovně v Příbrami, kde je umístěno prodejní, kancelářské, dílenské a skladovací zázemí.

 

 Ve vztahu k zákazníkům vychází naše společnost dlouhodobě z těchto principů :

  • Zákazník je nejdůležitějším návštěvníkem v našich prostorách.
  • Zákazník není závislý na nás, ale my na něm.
  • Zákazník nás nevyrušuje v práci, ale je jejím cílem.
  • Zákazník nestojí mimo naši činnost, ale je její nedílnou součástí.
  • Zákazníkovi neděláme laskavost tím, že mu sloužíme. On nám dělá laskavost tím, že nám k tomu dává příležitost.

Josef Bernášek, jednatel

© 2017 created by websession.cz